กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
ดาวน์โหลดแนะนำ

alt บุคลากรกองคลัง อบต.วัดดาว altน.ส.นารี  โพธิ์เรือนดี
นักวิชาการจัดเก็บรายได้

(รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง)น.ส.นารี  โพธิ์เรือนดี
นักวิชาการจัดเก็บรายได้
 

นางอัญชลี  น่าชม
นักวิชาการเงินและบัญชี


นายหาญกิจ  อ้นพันธ์
เจ้าพนักงานพัสดุ
น.ส.พิมพร  ผ่องแก้ว
ผช.เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
 

น.ส.อาริยา คล้ายสุพรรณ
ผช.เจ้าพนักงานพัสดุ

น.ส.นราภรณ์  ศรีดี
ผช.นักวิชาการจัดเก็บรายได้
 

น.ส.จินตหรา อินทร์สกุล
คนงานทั่วไป
 

 โทร. 061-7745403


หน่วยงานภาครัฐแผนที่เที่ยวไทย


QR Code
อบต.วัดดาว


 
คุณอยู่ที่:


ลิขสิทธิ์ © 2558 องค์การบริหารส่วนตำบลวัดดาว จังหวัดสุพรรณบุรี. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลวัดดาว อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี โทร 0-3544-0780