กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

การดำเนินงาน

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
ดาวน์โหลดแนะนำ

alt บุคลากรกองการศึกษา ศานาและวัฒนธรรม altนายธนัทพัชร์ อยู่โต
นักวิชาการศึกษา

(รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)


นายธนัทพัชร์  อยู่โต
นักวิชาการศึกษาน.ส.ธนภรณ์  สุขสำราญ
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดดาว


น.ส.ปวีณา  ผิวฉ่ำ
ครูค.ศ.1
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโพธิ์ตะควน


น.ส.เนาวรัตน์  แสงจันทร์
ครู คศ.1
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดดาว


นางวาสิฎา  วงษ์สาโรจน์
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา

น.ส.รภัสพิศา  ยางทอง
ผู้ช่วยหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโพธิ์ตะควน

 

น.ส.บุบผา  กำแหงกูล
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กเล็ก

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดดาว

 โทร. 086-1228699


หน่วยงานภาครัฐแผนที่เที่ยวไทย


QR Code
อบต.วัดดาว


 
คุณอยู่ที่:


ลิขสิทธิ์ © 2558 องค์การบริหารส่วนตำบลวัดดาว จังหวัดสุพรรณบุรี. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลวัดดาว อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี โทร 0-3544-0780