กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

การดำเนินงาน

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
ดาวน์โหลดแนะนำ

สภาพทั่วไป องค์การบริหารส่วนตำบลวัดดาว

ลักษณะที่ตั้ง
     องค์การบริหารส่วนตำบลวัดดาว เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งอยู่เลขที่ หมู่ที่ 1 ตำบลวัดดาว อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี ได้รับการยกฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2539 อยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอเมืองสุพรรณบุรี ประมาณ 25 กิโลเมตร มีเนื้อที่รวม 42.80 ตารางกิโลเมตร หรือ 26,782 ไร่


 

อาณาเขตติดต่อ


       ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลบางปลาม้า และตำบลมะขามล้ม
       ทิศใต้ ติดต่อกับ ตำบลบางใหญ่
       ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำบลบ้านแหลม
       ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตำบลวัดโบสถ์

ภูมิประเทศ
     สภาพพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่มมีน้ำขังในฤดูฝนทุกปีและมีคลองธรรมชาติอยู่หลายสายจำนวนหมู่บ้าน
     แบ่งพื้นที่การปกครองออกเป็น 10 หมู่บ้าน ดังนี้


หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน ชื่อผู้นำ หมายเหตุ
หมู่ที่ 1 บ้านสันดอน นางบุปผา ศรีสังข์งาม ผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที่ 2 บ้านโพธิ์ตะควน นางสาวจุฬาลักษณ์ พันธุ์จันทร์ดี ผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที่ 3 บ้านดอนสะแก นายเสกสรร อุบาลี ผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที่ 4 บ้านวัดดาว นายวีระ แสงจันทร์ฉาย ผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที่ 5 บ้านสังโฆ นายสิทธิศักดิ์ ผูกพยนต์ ผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที่ 6 บ้านรางทองใต้ นางภูษิตา การะวงษ์ ผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที่ 7 บ้านคูบัว นางวรายุทธ อัตโถ กำนันตำบลวัดดาว
หมู่ที่ 8 บ้านดอนตาจีนเหนือ นางรัศมี แสงกระจ่าง ผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที่ 9 บ้านดอนตาจีนใต้ นายพยงค์ หอมสุวรรณ ผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที่ 10 บ้านรางทองเหนือ นายสัมพันธ์ ภูฆ้ง ผู้ใหญ่บ้าน

ประชากร
      จากข้อมูลและสถิติประชากรตามหลักฐานทะเบียนราษฎรจนถึง เดือน สิงหาคม 2565 ตำบลวัดดาว มีจำนวนประชากรรวมทั้งสิ้น 5,951 คน แยกเป็นชาย 2,866 คน หญิง 3,085 คน

ชื่อหมู่บ้าน ครัวเรือน ชาย หญิง รวม
       บ้านสันดอน 233 303 365 668
       บ้านโพธิ์ตะควน 300 384 413 797
       บ้านปากคลองเจ็ก 261 390 438 828
       บ้านวัดดาว 199 358 373 731
       บ้านสังโฆ 263 383 408 791
       บ้านรางทองใต้ 192 248 260 508
       บ้านคูบัว 176 287 277 564
       บ้านดอนตาจีน 146 172 211 383
       บ้านดอนตาจีนใต้ 132 219 210 429
       บ้านรางทองเหนือ 90 137 142 279
ที่มา : สำนักงานทะเบียนราษฎร อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี
 โทร. 086-1228699

 

QR CODE แบบวัด EIT

สำหรับบุคคลภายนอกองค์กร

        หน่วยงานภาครัฐแผนที่เที่ยวไทย


QR Code
อบต.วัดดาว


 
1xbet MobilBetturkey GüncelBetist MobilKralbet Güncelsupertotobet bonusTipobet MobilMatadorbet GirişMariobet Güncel GirişBahis.com girişTarafbet Giriş
izmir escort
izmir escort
videos de chicas foyandoMoretta's Always Ready!Nanney obtient son sénile vagin de la merde et de sperme rempli
คุณอยู่ที่:


ลิขสิทธิ์ © 2558 องค์การบริหารส่วนตำบลวัดดาว จังหวัดสุพรรณบุรี. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลวัดดาว อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี โทร 0-3544-0780

Joomla template by ByJoomla.com