กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

การดำเนินงาน

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
ดาวน์โหลดแนะนำ

สภาพทางสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลวัดดาว

การศึกษา
       มีสถานศึกษาในสังกัด สพฐ. จำนวน   5  แห่ง คือ
            โรงเรียนวัดคูบัว
            โรงเรียนวัดสังโฆสิตาราม
            โรงเรียนวัดดอนตาจีน
            โรงเรียนวัดโพธิ์ตะควน
            โรงเรียนวัดดาว
       มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  จำนวน  2  แห่ง คือ
            ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโพธิ์ตะควน
            ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดดาว

สถาบันและองค์กรทางศาสนา
       วัด  จำนวน  6  แห่ง  ได้แก่
            วัดสังโฆสิตาราม
            วัดดาว
            วัดโพธิ์ตะควน
            วัดคูบัว
            วัดสันดอน
            วัดดอนตาจีน

การสาธารณสุข
       มีสถานบริการสาธารณสุข  จำนวน  1  แห่ง
          สถานที่ตั้ง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวัดดาว หมู่ที่ 4 ตำบลวัดดาว มีเจ้าหน้าที่ จำนวน 4 คน

การรักษาความสงบเรียบร้อย
       ที่พักสายตรวจตำบลวัดดาว จำนวน 1 แห่ง
          สถานที่ตั้ง หมู่ที่ 3 ตำบลวัดดาว
 โทร. 086-1228699


หน่วยงานภาครัฐแผนที่เที่ยวไทย


QR Code
อบต.วัดดาว


 
คุณอยู่ที่:


ลิขสิทธิ์ © 2558 องค์การบริหารส่วนตำบลวัดดาว จังหวัดสุพรรณบุรี. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลวัดดาว อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี โทร 0-3544-0780