กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

การดำเนินงาน

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
ดาวน์โหลดแนะนำ

ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา อบต.วัดดาว


กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 การบริหารจัดการลดพลังงานของหน่วยงาน น.ส.ณภัทร สุกอร่าม 7
2 ตรวจสอบการติดป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ น.ส.ณภัทร สุกอร่าม 7
3 รายงานสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 น.ส.ณภัทร สุกอร่าม 10
4 รายงานผลการติดตามการดำเนินงาน ปรจำปี พ.ศ.2565 รอบ 6 เดือนแรก น.ส.ณภัทร สุกอร่าม 11
5 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ประจำปี พ.ศ.2565 น.ส.ณภัทร สุกอร่าม 22
6 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2564 น.ส.ณภัทร สุกอร่าม 12
7 รายงานการติดตามและประเมินผลแผนฯ ประจำปี พ.ศ.2564 น.ส.ณภัทร สุกอร่าม 18
8 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2564 (รอบ 12 เดือน) น.ส.ณภัทร สุกอร่าม 6
9 เปิดโอกาสให้พนักงานส่วนตำบลไปอบรมพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 นักทรัพยากรบุคคล 19
10 ประกาศนโยบายกกับดูแลองค์กรที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 นักทรัพยากรบุคคล 19
11 กิจกรรมการแจกเบี้ยผู้สูงอายุและผู้พิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 นักทรัพยากรบุคคล 23
12 การประชุมผู้บริหาร พนักงานส่วนนตำบลองค์การบริหารส่วนตำบลวัดดาว ปี พ.ศ. 2564 นักทรัพยากรบุคคล 20
13 รายงานการติดตามการดำเนินงานประจำปี 2564 รอบ 6 เดือนแรก น.ส.ณภัทร สุกอร่าม 27
14 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการองค์การบริหารส่วนตำบลวัดดาว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 นักทรัพยากรบุคคล 32
15 รายงานการติดตามและประเมินผลแผน ประจำปี 2563 น.ส.ณภัทร สุกอร่าม 29
16 รายงานผลการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กองการศึกษาฯ 47
17 รายงานผลการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ กองการศึกษาฯ 51
18 รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กองการศึกษาฯ 29
19 รายงานผลการประเมินความเสี่ยง ประจำปี 2563 ครั้งที่ 1 นักทรัพยากรบุคคล 36
20 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2563 ครั้งที่ 1 นักทรัพยากรบุคคล 37
21 รายงานผลการวิเคราะห์คะแนน ITA ประจำปี 2562 นักทรัพยากรบุคคล 32
22 อบต.วัดดาวเปิดโอกาสให้พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างไปอบรมพัฒนาในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง นักทรัพยากรบุคคล 52
23 นโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี นักทรัพยากรบุคคล 28
24 กิจกรรมแจกเบี้ยผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปี 2563 นักทรัพยากรบุคคล 38
25 รายงานการติดตามและประเมินผลแผน ครึ่งปีแรก ประจำปี 2563 น.ส.ณภัทร สุกอร่าม 41
26 การติดตามและประเมินผลแผน ประจำปี 2562 น.ส.ณภัทร สุกอร่าม 33
27 แผนการติดตามและประเมินผลแผน รอบ 6 เดือน สป. 54
28 รายงานการติดตามและประเมินผลแผน ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2561 น.ส.ณภัทร สุกอร่าม 119
29 รายงานผลการติดตามและประเมินผล ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 สป. 47
30 รายงานการติดตามและประเมินผลแผน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ครั้งที่ 1 สป. 127
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 ถัดไป > สุดท้าย >>
หน้า 1 จาก 2โทร. 086-1228699


หน่วยงานภาครัฐแผนที่เที่ยวไทย


QR Code
อบต.วัดดาว


 
คุณอยู่ที่:


ลิขสิทธิ์ © 2558 องค์การบริหารส่วนตำบลวัดดาว จังหวัดสุพรรณบุรี. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลวัดดาว อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี โทร 0-3544-0780