กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

การดำเนินงาน

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
ดาวน์โหลดแนะนำ

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง อบต.วัดดาว


กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวัดดาวเรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดสถานที่ในการจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในโอกาสวันสำคัญของชาติ วันพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว (วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า) ภายใต้โครงการจิตอาสาพัฒนา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” กองคลัง -
2 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวัดดาวเรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในโอกาสวันสำคัญของชาติ วันพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว (วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า) ภายใต้โครงการจิตอาสาพัฒนา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” กองคลัง -
3 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวัดดาวเรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลโครงการส่งเสริมความรู้การบริหารจัดการขยะมูลฝอย3Rs ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ขนาด 1 x 1.2 เมตร จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 1
4 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวัดดาว เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนายทองหยิบ พูลกำลัง (บ้านหนองโสน คลองชลประทาน) ถึงบ้านนายกฤตชัย นาคลำภา หมู่ที่ ๒ กองคลัง 11
5 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวัดดาว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสารกำจัดวัชพืชสำหรับโครงการกำจัดวัชพืชสองข้างทางและคูคลองส่งน้ำสาธารณะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 3
6 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวัดดาว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดดาว ก่อสร้างตามแบบ ปร.๔ ที่องค์การบริหารส่วนตำบลวัดดาวกำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 11
7 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวัดดาวเรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุที่จำเป็นในการประกอบกิจกรรมตามโครงการส่งเสริมความรู้การบริหารจัดการขยะมูลฝอย 3Rs ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง -
8 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวัดดาวเรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 จำนวน 1 รายการ ได้แก่ ยางมะตอยสำเร็จรูป ขนาด 20 กิโลกรัม จำนวน 500 ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 11
9 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวัดดาวเรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) พาสเจอร์ไรส์ รสจืด ชนิดถุง ตรานมโรงเรียน ขนาด ๒๐๐ มิลลิลิตร ภาคเรียนที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ สำหรับนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดดาว ในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลวัดดาว โ กองคลัง -
10 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวัดดาวเรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) พาสเจอร์ไรส์ รสจืด ชนิดถุง ตรานมโรงเรียน ขนาด ๒๐๐ มิลลิลิตร ภาคเรียนที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ สำหรับนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโพธิ์ตะควน ในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลวัดด กองคลัง -
11 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวัดดาวเรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) พาสเจอร์ไรส์ รสจืด ชนิดถุง ตรานมโรงเรียน ขนาด ๒๐๐ มิลลิลิตร ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ สำหรับโรงเรียนในสังกัด สพฐ.ในเขตตำบลวัดดาว จำนวน ๔ โรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะ กองคลัง -
12 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวัดดาว (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดดาว) เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดดาว จำนวน 23 คน จำนวน 18 วันทำการ ตั้งแต่วันที่ 3-31 ตุลาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองการศึกษาฯ 1
13 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวัดดาวเรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงต่อเติมผนังห้องกองคลังโดยติดตั้งยิปซั่มบอร์ด สูง ๒.๖๕ เมตร ยาวรวม ๕.๘๕ เมตร และติดตั้งผนังกระจกใสวงกบอลูมิเนียม สูง ๒.๖๕ เมตร ยาวรวม ๑๔.๙๕ เมตร พร้อมติดตั้งประตูกระจกบานเล กองคลัง 12
14 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการอาหารกลางวัน สำหรับเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดดาว จำนวน 23 คน จำนวน 22วันทำการ ตั้งแต่วันที่ 1-30 พฤศจิกายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองการศึกษาฯ 1
15 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการอาหารกลางวัน สำหรับเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโพธิ์ตะควน จำนวน 14คน จำนวน 22วันทำการ ตั้งแต่วันที่ 1-30 พฤศจิกายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองการศึกษาฯ -
16 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวัดดาว เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนายทองหยิบ พูลกำลัง (บ้านหนองโสน คลองชลประทาน) ถึงบ้านนายกฤตชัย นาคลำภา หมู่ที่ ๒ ผิวจราจรกว้าง ๓ เมตร ยาว ๘๓๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอ กองคลัง 15
17 ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลวัดดาว เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 กองคลัง 1
18 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวัดดาวเรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สำหรับกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลวัดดาว ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 14
19 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวัดดาวเรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อพวงมาลาดอกไม้สดโทนสีชมพู ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 เมตร เพื่อใช้สำหรับวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว กองคลัง 2
20 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวัดดาว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน (แบบพิมพ์) สำหรับกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลวัดดาว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง -
21 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวัดดาวเรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สำหรับกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลวัดดาว ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖5 จำนวน 1 รายการ ได้แก่ เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์(Ink Tank Printer) จำนวน 1 เครื่อง กองคลัง 3
22 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวัดดาว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน สำหรับกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลวัดดาว ประจำปีงบประมาณ 2565 จำนวน 1 รายการ ได้แก่ เก้าอี้สำนักงาน จำนวน 2 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง -
23 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวัดดาว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน สำหรับสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลวัดดาว ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 17
24 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวัดดาว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเรือไม้ จำนวน 2 ลำ ได้แก่ หมายเลขทะเบียนครุภัณฑ์ 033-46-0001 และหมายเลขทะเบียนครุภัณฑ์ 033-46-0002 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 3
25 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวัดดาว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมสุขาลอยน้ำ องค์การบริหารส่วนตำบลวัดดาว ตามใบปริมาณราคา (แบบ ปร.๔ ของกองช่าง) จำนวน ๔๕ หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง -
26 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวัดดาวเรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) ยูเอชที ชนิดกล่อง ตรานมโรงเรียน ขนาด ๒๐๐ มิลลิลิตร ระหว่างปิดภาคเรียนที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ จำนวน ๒๑ วัน กองคลัง 1
27 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวัดดาว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพนักงานจ้างเหมาบริการบุคคลปฏิบัติงานช่วยเหลือสนับสนุนงานกองช่าง จำนวน 3 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 – 31 ธันวาคม 2565 จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง -
28 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวัดดาวเรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องถ่ายเอกสาร) จำนวน 1 เครื่อง ตั้งแต่วันที่ 3 ตุลาคม 2565 ถึง ๓๐ กันยายน 2566 โดยสามารถถ่ายเอกสารได้ทั้ง แบบสี และ ขาว-ดำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 1
29 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวัดดาวเรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องถ่ายเอกสาร) จำนวน 1 เครื่อง ตั้งแต่วันที่ 3 ตุลาคม 2565 ถึง 30 กันยายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 2
30 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวัดดาว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าพื้นเว็บไซต์ (hosting) ขององค์การบริหารส่วนตำบลวัดดาวและต่ออายุโดเมน โดยใช้ชื่อ www.watdown.go.th ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึง วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะ กองคลัง 1
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>
หน้า 1 จาก 30โทร. 086-1228699


หน่วยงานภาครัฐแผนที่เที่ยวไทย


QR Code
อบต.วัดดาว


 
คุณอยู่ที่:


ลิขสิทธิ์ © 2558 องค์การบริหารส่วนตำบลวัดดาว จังหวัดสุพรรณบุรี. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลวัดดาว อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี โทร 0-3544-0780