กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
ดาวน์โหลดแนะนำ

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง อบต.วัดดาว


กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวัดดาว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายอะคริลิคและป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนตำบลวัดดาว อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี จำนวน 3 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง -
2 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวัดดาว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการกำจัดวัชพืช หมู่ที่ 7,หมู่ที่ 8,หมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 4 ตำบลวัดดาว อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี จำนวน 3 สาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง -
3 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวัดดาว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำตรายางสำหรับกองการศึกษาฯ องค์การบริหารส่วนตำบลวัดดาว จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง -
4 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวัดดาว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงถนนดินโดยการลงลูกรัง สายคันคลองรางสะแกงาม จากถนนลาดยางวัดดาว-สังโฆ ถึงคลองชลประทาน หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง -
5 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวัดดาว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงถนนดินโดยการลงลูกรัง สายดอนตาจีน ซอย 1 (บ้านนางนงนุช ขันธเขต) หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง -
6 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวัดดาว เรื่อง ประกาศผู้ชนะ การเสนอราคาจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุของสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลวัดดาว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง -
7 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) ยูเอชที ชนิดกล่อง ตรานมโรงเรียน ขนาด ๒๐๐ มิลลิลิตร จำนวน ๒๑ วัน ระหว่างวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-๑๙) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัด กองคลัง -
8 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวัดดาว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าพื้นเว็บไซต์ (hosting) ขององค์การบริหารส่วนตำบลวัดดาว และต่ออายุโดเมน โดยใช้ชื่อ www.watdown.go.th ประจำปีงบประมาณ 2564 ตั้งแต่วันที่ 3 กรกฎาคม 2564 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2564 กองคลัง 2
9 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวัดดาว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน สำหรับกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลวัดดาว ประจำปีงบประมาณ 2564 จำนวน 1 รายการ ได้แก่ ตู้เหล็กแบบ 2 บาน จำนวน 3 ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 4
10 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวัดดาว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สำหรับกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลวัดดาว ประจำปีงบประมาณ 2564 จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 11
11 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวัดดาว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำตรายาง สำหรับสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลวัดดาว จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 3
12 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวัดดาว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างผนังกันดินพร้อมลงลูกรังข้างวัดคูบัว หมู่ที่ 7 สูง 1.30 เมตร ยาว 120 เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ตามแบบแปลนที่อบต.กำหนด) ก่อสร้างตามแบบ ปร.4 ที่ อบต.วัดดาวกำหนด กองคลัง 4
13 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวัดดาว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) ยูเอชที ชนิดกล่อง ตรานมโรงเรียน ขนาด 200 มิลลิลิตร จำนวน 24 วัน โครงการเยียวยา เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดต่อโคโรนาไวรัส (COVID-19) กองคลัง 7
14 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวัดดาว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดทำบอร์ดติดประกาศแบบตู้กระจก ขององค์การบริหารส่วนตำบลวัดดาว ขนาดไม่น้อยกว่า 240x120 เซนติเมตร จำนวน 4 บอร์ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 2
15 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวัดดาว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สำหรับกองการศึกษาฯ องค์การบริหารส่วนตำบลวัดดาว ประจำปีงบประมาณ 2564 จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 12
16 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวัดดาว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ สำหรับกองสาธารณสุขฯ องค์การบริหารส่วนตำบลวัดดาว ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ จำนวน 1 รายการ ได้แก่ เครื่องวัดอุณหภูมิ แบบอินฟราเรด พร้อมขาตั้ง จำนวน 5 เครื่อง กองคลัง 9
17 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวัดดาว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน สำหรับกองการศึกษาฯ องค์การบริหารส่วนตำบลวัดดาว ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ จำนวน 1 รายการ ได้แก่ ตู้เอกสารบานกระจก ขนาด 4 ฟุต จำนวน 1 ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 11
18 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวัดดาว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สำหรับกองสาธารณสุขฯ องค์การบริหารส่วนตำบลวัดดาว ประจำปีงบประมาณ 2564 จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 5
19 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวัดดาว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน สำหรับกองสาธารณสุขฯ องค์การบริหารส่วนตำบลวัดดาว ประจำปีงบประมาณ 2564 จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 9
20 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวัดดาว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 , หมู่ที่ 9 และหมู่ที่ 2 ตำบลวัดดาว อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี จำนวน 3 โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) กองคลัง 8
21 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวัดดาว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน สำหรับสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลวัดดาว ประจำปีงบประมาณ 2564 จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 2
22 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวัดดาว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ สำหรับสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลวัดดาว ประจำปีงบประมาณ 2564 จำนวน 1 รายการ ได้แก่ โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ขนาดไม่น้อยกว่า 82 นิ้ว กองคลัง 7
23 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวัดดาว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สำหรับสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลวัดดาว ประจำปีงบประมาณ 2564 จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 7
24 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวัดดาว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์กิจกรรมปลูกต้นไม้ เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีพระบรมราชาภิเษก “รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จำนวน 1 ป้าย กองคลัง 8
25 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวัดดาว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมถนนที่เป็นหลุม-เป็นบ่อ โดยการลงหินคลุกภายในตำบลวัดดาวหมู่ที่ 2 , หมู่ที่ 3 , หมู่ที่ 6 และหมู่ที่ 8 จำนวน 6 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 10
26 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวัดดาว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ สำหรับกองสาธารณสุขฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จำนวน 1 รายการ ได้แก่ รางปลั๊กไฟ (มอก) ขนาด 3 ช่อง และมีช่องเสียบ USB ยาว 5 เมตร จำนวน 5 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 8
27 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 , หมู่ที่ 9 และหมู่ที่ 2 ตำบลวัดดาว อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี จำนวน 3 โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) กองคลัง 14
28 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง (น้ำมันดีเซล) สำหรับเครื่องจักรรถแบคโฮว์ รถขุดตีนตะขาบ แขนยาวพิเศษ Komatru PC 200-7 สำหรับกำจัดวัชพืชบริเวณคลองดอนแฟบจากบ้านนางวิเชียร พลายจั่น หมู่ที่ 9 ตำบลวัดดาวถึงเขตติดต่อตำบลบางใหญ่ กองคลัง 6
29 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวัดดาว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวของสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลวัดดาว จำนวน 1 รายการ ได้แก่ อ่างล้างจานอลูมิเนียม ขนาดกว้าง 120 cm. สูง 76 cm. ลึก 41 cm. จำนวน 1 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 6
30 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวัดดาว เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการเสริมถนนดินพร้อมลงลูกรัง คันคลองรางสะแกงาม จากถนนลาดยางวัดดาว-สังโฆ ถึงคลองชลประทาน 1 ขวา-2 ซ้าย-1ขวา หมู่ที่ 5 พร้อมฝังท่อระบายน้ำ (ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 80 ซม.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 3
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>
หน้า 1 จาก 19โทร. 061-7745403


หน่วยงานภาครัฐแผนที่เที่ยวไทย


QR Code
อบต.วัดดาว


 
คุณอยู่ที่:


ลิขสิทธิ์ © 2558 องค์การบริหารส่วนตำบลวัดดาว จังหวัดสุพรรณบุรี. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลวัดดาว อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี โทร 0-3544-0780