กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

การดำเนินงาน

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
ดาวน์โหลดแนะนำ

ข่าวประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลวัดดาว


กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 มาตรการเฝ้าระวังและป้องกันอุจจาระร่วง ส่วนสาธารณสุข 1
2 การรณรงค์ประชาสัมพันธ์การป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ส่วนสาธารณสุข 1
3 การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สายพันธุ์ XBB.1.16 ส่วนสาธารณสุข 1
4 มาตรการเฝ้าระวังและผลกระทบต่อสุขภาพจากโคฮีทสโตรก (Heat Stroke) ส่วนสาธารณสุข 1
5 การเฝ้าระวังป้องกันแก้ไขปัญหามลพิษด้านฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) ส่วนสาธารณสุข 1
6 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวัดดาว เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป นักทรัพยากรบุคคล 1
7 ประกาศ เรื่อง ประชาสัมพันธ์โครงการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง นอกสถานที่ ประจำปี พ.ศ. 2566 กองคลัง 1
8 ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าวองค์การบริหารส่วนตำบลวัดดาว ประจำเดือนเมษายน 2566 สป. 4
9 ประกาศเรื่องการขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี พ.ศ. 2566 กองคลัง 6
10 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวัดดาว เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวัดดาว สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2566 สป. 8
11 ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยฉลาก เรื่อง ลักษณะของฉลากสินค้าที่ควบคุมฉลาก (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2565 ส่วนสาธารณสุข 6
12 ประชาสัมพันธ์พระบรมราโชวาทเนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี พ.ศ. 2566 สป. 7
13 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการของอบต.วัดดาว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565) สป. 7
14 สรุปสถิติการให้บริการองค์การบริหารส่วนตำบลวัดดาว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2565-31 มีนาคม 2566 ) สป. 14
15 ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การป้องกันและเฝ้าระวังสารกัมมันตรังสีซีเซียม 137 ส่วนสาธารณสุข 10
16 ประชาสัมพันธ์สิทธิผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญา สป. 7
17 ประชาสัมพันธ์สำนักกระทรวงยุติธรรม สป. 9
18 ประชาสัมพันธ์โครงการ อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) ส่วนสาธารณสุข 20
19 ประชาสัมพันธ์การควบคุมมลพิษและบังคับใช้กฏหมายสิ่งแวดล้อมตามแผนการดำเนินการจัดทำองค์ความรู้และคู่มือการจัดการปัญหามลพิษสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2565-2566 ส่วนสาธารณสุข 11
20 ประกาศ เรื่อง ลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างสำหรับการจัดเก็บภาษี ประจำปี พ.ศ. 2566 กองคลัง 7
21 ประกาศกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุพรรณบุรี เรื่อง มาตรการควบคุมการเผาในที่โล่ง ส่วนสาธารณสุข 22
22 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวัดดาว เรื่อง รับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นสายงานผู้บริหาร สป. 18
23 คู่มือแนวทางปฏิบัติงานสำหรับฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัดและคณะกรรมการเปรียบเทียบตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข (ฉบับปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2566) สธ. 8
24 คู่มือแนวทางการออกคำสั่งทางปกครองตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ .2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม สธ. 23
25 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวัดดาว เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหา และเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป สป. 25
26 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวัดดาว เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลวัดดาว พ.ศ. 2566 สป. 30
27 ขอประชาสัมพันธ์การรับสมัครพนักงาน ของบริษัทรักษาความปลอดภัย จี4เอส เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด สป. 13
28 ประกาศเรื่องราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) เพื่อใช้ในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2566 กองคลัง 1
29 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวัดดาว เรื่อง ระเบียบใช้ระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวัดดาว ว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. 2565 สป. 16
30 ประชาสัมพันธ์ 18 กลโกง ของมิจฉาชีพบนโลกออนไลน์ สป. 16
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 ถัดไป > สุดท้าย >>
หน้า 1 จาก 7โทร. 086-1228699

 

QR CODE แบบวัด EIT

สำหรับบุคคลภายนอกองค์กร

        หน่วยงานภาครัฐแผนที่เที่ยวไทย


QR Code
อบต.วัดดาว


 
1xbet MobilBetturkey GüncelBetist MobilKralbet Güncelsupertotobet bonusTipobet MobilMatadorbet GirişMariobet Güncel GirişBahis.com girişTarafbet Giriş
gaziantep escortgaziantep escortgaziantep escort
izmir escort
คุณอยู่ที่:


ลิขสิทธิ์ © 2558 องค์การบริหารส่วนตำบลวัดดาว จังหวัดสุพรรณบุรี. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลวัดดาว อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี โทร 0-3544-0780