กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
ดาวน์โหลดแนะนำ

ข่าวประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลวัดดาว


กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 วันไข้เลือดออกอาเซียน สธ. 4
2 ประกาศรับสมัครพนักงานจ้าง นักทรัพยากรบุคคล 8
3 ประชาสัมพันธ์การเข้ารับการฉีดวัคซีน COVID-19 ส่วนสาธารณสุข 3
4 การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สธ. 10
5 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวัดดาว แจ้งกำหนดการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2564 สป. 10
6 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวัดดาว เรื่อง ระเบียบว่าด้วยการให้ประชาชนเข้าฟังการประชุมและการปรึกษาของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวัดดาว สป. 2
7 ประชาสัมพันธ์ทางเข้า-ออก จุดคัดกรองที่องค์การบริหารส่วนตำบลวัดดาว ในการติดต่อราชการ ส่วนสาธารณสุข 12
8 แบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการตามคู่มือประชาชน ส่วนการศึกษาฯ 5
9 กำหนดการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการให้คนพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ส่วนการศึกษาฯ 18
10 กำหนดวัน เวลา และสถานที่รับลงทะเบียนผู้สูงอายุขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ส่วนการศึกษาฯ 10
11 มาตรการป้องกันโรคโควิด-19 ส่วนการศึกษาฯ 22
12 มาตรการลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับตลาดในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนการศึกษาฯ 14
13 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวัดดาว กองคลัง 14
14 ประกาศ อบต.วัดดาว เรื่องการรับสมัตรบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง นักทรัพยากรบุคคล 29
15 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวัดดาว เรื่อง การขยายเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี 2564 กองคลัง 21
16 ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลวัดดาวประจำปี 2564 กองคลัง 17
17 ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีป้าย ประจำปี 2564 กองคลัง 20
18 ประชาสัมพันธ์การชำระภาษี ประจำปี 2564 กองคลัง 28
19 รณรงค์การขับขี่ปลอดภัยช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564 ส่วนกองการศึกษาฯ 12
20 ประชาสัมพันธ์การติดตั้งถังดักไขมันในครัวเรือน ส่วนการศึกษาฯ 30
21 ประกาศรับโอนพนักงานส่วนตำบล นักทรัพยากรบุคคล 17
22 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวัดดาว เรื่อง ขออนุมัติขยายเวลาการชำระภาษีและการคัดค้านการประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และการงดเบี้ยปรับ/เงินเพิ่ม ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี พ.ศ. 2563 รายละเอียดตามประกาศแนบท้าย กองคลัง 32
23 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวัดดาว เรื่อง การปิดสถานศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลวัดดาว เนื่องจากเหตุพิเศษ กรณีการแพร่ระบาดและป้องกันการติดเชื้อโคโรนา 2019 ส่วนการศึกษาฯ 35
24 ประกาศองค์การบริหารสวนตำบลวัดดาว นางสาวปวีณา ผิวฉ่ำ 73
25 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวัดดาวเรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวปวีณา ผิวฉ่ำ 41
26 ประชาสัมพันธ์การชำระภาษี ประจำปี 2563 ส่วนกองการศึกษาฯ 147
27 ประกาศองค์บริหารส่วนตำบลวัดดาวเรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโพธิ์ตะควน ประจำเดือนมกราคม 2563 ส่วนการศึกษาฯ 54
28 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวัดดาว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโพธิ์ตะควน ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ส่วนการศึกษาฯ 28
29 ตารางกิจกรรมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดดาว ส่วนการศึกษาฯ 428
30 ตารางกิจกรรมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโพธิ์ตะควน ส่วนการศึกษาฯ 251
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 ถัดไป > สุดท้าย >>
หน้า 1 จาก 4โทร. 061-7745403


หน่วยงานภาครัฐแผนที่เที่ยวไทย


QR Code
อบต.วัดดาว


 
คุณอยู่ที่:


ลิขสิทธิ์ © 2558 องค์การบริหารส่วนตำบลวัดดาว จังหวัดสุพรรณบุรี. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลวัดดาว อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี โทร 0-3544-0780