กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

การดำเนินงาน

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
ดาวน์โหลดแนะนำ

ข่าวประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลวัดดาว


กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวัดดาว เรื่อง รับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นสายงานผู้บริหาร สป. 9
2 คู่มือแนวทางปฏิบัติงานสำหรับฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัดและคณะกรรมการเปรียบเทียบตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข (ฉบับปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2566) สธ. 2
3 คู่มือแนวทางการออกคำสั่งทางปกครองตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ .2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม สธ. 15
4 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวัดดาว เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหา และเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป สป. 16
5 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวัดดาว เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลวัดดาว พ.ศ. 2566 สป. 19
6 ขอประชาสัมพันธ์การรับสมัครพนักงาน ของบริษัทรักษาความปลอดภัย จี4เอส เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด สป. 6
7 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวัดดาว เรื่อง ระเบียบใช้ระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวัดดาว ว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. 2565 สป. 6
8 ประชาสัมพันธ์ 18 กลโกง ของมิจฉาชีพบนโลกออนไลน์ สป. 8
9 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวัดดาว เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป สป. 11
10 ช่องทางการตอบ แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) Administrator 16
11 ประชาสัมพันธ์ จังหวัดสุพรรณบุรีขอเชิญเที่ยวงานอนุสรณ์ดอนเจดีย์ 2566 สป. 4
12 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวัดดาว เรื่องการแต่งกายประจำสัปดาห์ สป. 18
13 แนวทางปฏิบัติในการควบคุมดูแลความปลอดภัยเครื่องเล่นที่มีกำหนดระยะเวลาใช้ไม่เกิน 15 วัน ส่วนสาธารณสุข 7
14 ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือนสิ่งปลูกสร้าง จากเว็ปไซต์ของกรมธนารักษ์ เพื่อใช้สำหรับคำนวณภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2566 กองคลัง 10
15 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวัดดาว เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวัดดาว สมัยสามัญสมัยที่ 4 ประจำปี2565 สป. 14
16 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวัดดาว เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2566 กองคลัง 58
17 ประชาสัมพันธ์โครงการชุมชนปลอดขยะ (Zero Waste) ปี 2565 และโครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) ปี 2566 ส่วนสาธารณสุข 7
18 ประชาสัมพันธ์การจัดทำอนุบัญญัติที่เกี่ยวข้องตามพรบ.สุขภาพจิตฯ ส่วนสาธารณสุข 156
19 ประกาศเรื่อง ยกเลิกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ราชอาณาจักร ประกาศ ข้อกำหนด และคำสั่งที่เกี่ยวข้อง ส่วนสาธารณสุข 13
20 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวัดดาว เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลวัดดาว สป. 16
21 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวัดดาว เรื่อง รับโอนพนักงานส่วนตำบลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง สป. 22
22 ประชาสัมพันธ์ขอเชิญผู้สนใจส่งโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลวัดดาว ส่วนสาธารณสุข 16
23 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวัดดาว เรื่อง ขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและการงดเบี้ยปรับ/เงินเพิ่ม กองคลัง 19
24 ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูล (ร่าง) แผนแม่บทการบริหารจัดการแร่ ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2566-2570) สป. 9
25 เปิดรับสมัครอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก ประจำปี พ.ศ. 2565 ส่วนสาธารณสุข 24
26 ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอย ส่วนสาธารณสุข 11
27 15 มิถุนายน ของทุกปี วันไข้เลือดออกอาเซียน ส่วนสาธารณสุข 19
28 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวัดดาว เรื่อง กำหนดเขตท้องที่ทำการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่สัตว์ควบคุมโดยไม่เสียค่าธรรมเนียม ส่วนสาธารณสุข 9
29 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวัดดาว เรื่อง การยื่นแบบและชำระเงินค่าภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กองคลัง 24
30 ขั้นตอนการจดทะเบียนพาณิชย์ กองคลัง 19
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 ถัดไป > สุดท้าย >>
หน้า 1 จาก 7โทร. 086-1228699


หน่วยงานภาครัฐแผนที่เที่ยวไทย


QR Code
อบต.วัดดาว


 
1xbet MobilBetturkey GüncelBetist MobilKralbet Güncelsupertotobet bonusTipobet MobilMatadorbet GirişMariobet Güncel GirişBahis.com girişTarafbet Giriş
gaziantep escortgaziantep escortgaziantep escort
izmir escort
คุณอยู่ที่:


ลิขสิทธิ์ © 2558 องค์การบริหารส่วนตำบลวัดดาว จังหวัดสุพรรณบุรี. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลวัดดาว อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี โทร 0-3544-0780